Вие сте тук

патерик

За авва Даниил Скитски и монахинята, която се преструвала на пияна

Разказът за авва Даниил Скитски и монахинята, която се преструвала на пиянаq е изключително популярен в средновековните литератури. Познат е в етиопски, сирийски, арменски, гръцки, латински и славянски версии. В сирийската версия на разказа монахинята се преструва на луда, а не на пияна. Предполага се, че именно в нея историята е представена в първичния си вид. Гръцкият текст (BHG 2101) е запазен в различни редакции и огромно количество преписи. Неговият славянски превод се включва в състава на Сводния патерик, както и в някои материци.

Разказ за стареца Герасим и лъва

Патеричен разказ. Текстът е от патеричния сборник Лимонис (Λαιμὼν Πνευματικός, у нас лѫгъ доуховьныи), издаден на гръцки и латински (Migne LXXXVII, 3: col. 2965-2970). Автор на сборника е Йоан Мосх (ʼΙωάννες Μόσχος), живял през втората половина на VI в., умира в Рим в 619 г. Монах и привърженик на аскетизма, той обикаля многобройни манастири в Египет, Палестина, Сирия и Мала Азия, придружаван от Софроний, по-сетнешен Йерусалимски патриарх. Случките, научени или видени по време на тези пътешествия, описва в сборник, който посвещава на издигнатия си спътник.