Вие сте тук

молитва

Project for Digital Corpus of Slavic Lexical Variants in Translated Texts of the 14th Century.

Taseva, Lora & T. Ivanova-Sullivan, авт-ри . 2010. Project for Digital Corpus of Slavic Lexical Variants in Translated Texts of the 14th Century. В , Bulgarian-American Dialogues, 408-420. (Bulgarian-American Dialogues). Sofia: Professor Marin Drinov Academic Publishing House.

Старобългарските Молитви за всяка потреба в раз воя на славянската ръкописна книжнина (до края на XIX век)