Вие сте тук

Библиография

Експортирай 8 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Димитрова, Маргарет  [Отмени всички филтри]
2020
Димитрова, Маргарет & Аделина Ангушева, авт-ри . 2020. Текстове за женското здраве в късната южнославянска традиция. Кирило-Методиевски четения 2019. (Кирило-Методиевски Четения 2019). София.
2012
Bakalova, Elka, авт . 2012. Cults and Relics: The Relics of the Saints and Their Role in Medieval Cultures. В , In Stolis Repromissionis: Светци и святост в Централна и Източна Европа, 313‒324. (In Stolis Repromissionis: Светци И Святост В Централна И Източна Европа). София: Импресарско-издателска къща.
2008
Димитрова, Маргарет, авт . 2008. Дамаскинарска литература. В , История на българската средновековна литература, 729–740. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
Йовчева, Мария & Маргарет Димитрова, авт-ри . 2008. Евхологични текстове от Кирило-Методиевата епоха: културно-исторически, литургически и общи филологически факти. В , История на българската средновековна литература, 163-164. (История На Българската Средновековна Литература). София: Изток-Запад.
2007
Димитрова, Маргарет, авт . 2007. Превод и тълкование (по материал от превода на тълкованията на Песен на Песните в ръкопис 2/24 от Рилския манастир). Кирило-Методиевски студии 17. Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX-X век. (Кирило-Методиевски Студии). 213–232.