Вие сте тук

византийска литература

Симеон Метафраст

Византийски писател (агиограф и химнограф) и високопоставен дворцов служител, живял в края на Х в. (умира ок. 1000 г.). Признат за светец, почитан от Православната църква на 28 ноември. Изворовата информация за него е оскъдна и неточна и предизвиква спорове между изследователите. Известен е най-вече с предприетата от него агиографска реформа – съдържателното преработване и стиловото унифициране на близо 150 жития на светци и мъченици и събирането им в т. нар.

The Structure of Gregory Camblac’s Sermon on Euthymius in the Context of Byzantine and Medieval Slavic Literature

Alissandratos, Julia, авт . 1980. The Structure of Gregory Camblac’s Sermon on Euthymius in the Context of Byzantine and Medieval Slavic Literature. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6(4). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 40–57.