Вие сте тук

Ананиев надпис

[а] иже ... проч[ьтет]ъ [еже нап]иса(х) [да прокль]нетъ  [ер]етика. аще бо и не про[кльнетъ] то д[а бѫ]детъ самъ проклѧ[тъ] ... [аще ж]е прокльнетъ еретика. то [с]его бъ҃ гъ҃ помилоуетъ + се же написа ананиѣ мо(х).

Препис: 

Гошев, Ив. Старобългарски глаголически и кирилски надписи от ІХ и Х в. София, 1961, с. 80.

Транскрипция: 
Деница Петрова