Вие сте тук

апокриф

Синоними: 
парабиблейска литература
пренаписваща Библията литература
паратекстуална литература
псевдоепиграфи
Автор: 
Анисава Милтенова

Цикъл разкази за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов

Сло(в) ст҃го грїгорїа бг҃ѡслова кр(с)тѣ чѧстнѣ(м) и за два разбоиника. ѡч҃е бл(с)ви

Препис в ръкопис БАН, 13. 6. 13, БАН, Санкт Петербург. Хартия, конволют: л. 110–115, XIV–XV в., основната част на ръкописа е от средата на XV в. 30а–37б:

Реперториум: http://repertorium.obdurodon.org/runSearch-checkbox.php?country=all&sett...

Ада(м) бѣше въ Едемѣ, прѣ(д) две(р)ми раискыми, егда же приближи сѧ емоу смртъ. възболѣ велико. Сн҃ъ его си(ѳ) въпроси мт҃ре своеѫ и р(ч)е. повѣж(д)ь мнѣ мт҃и моа почто сико (!) ѿц҃ь мои сико боли(т). Мнѡ(г) дивлѧ (с) томоу азь. Ти бо въсѣ егова знаеши. ти бо сие размѣеши, чесо ра(д) сико боли(т). Евва р(ч)е сн҃оу. Въсег(д)а желае(т) блг҃аа раискаа, ег(д) тѡ(г) ра(д) сико боли(т).