Вие сте тук

поучително слово

Синоними: 
паренетично поучение
Автор: 
Мария Вапцарова
Аделина Ангушева

Нил Синайски

Светец, отшелник, автор на аскетически съчинения. Произхожда от знатно семейство. Роден е в Константинопол, където получава много добро образование и по-късно става префект на града. Слушател и ученик на Йоан Златоуст и е проповядвал в Антиохия. Женен е, с две деца. Поради нежелание да води светски живот в столицата на Византия се отправя на отшелническо странстване из Синайската пустиня със семейството си. Живял крайно асктетично и посветил дните си на молитви и писане на нравоучителни творби.

Слово за временния живот от Петър Черноризец

Петра нѣкоего сло(в) о врѣмѣ(м) жи(т) бл(с) ꙍ(ч)

Препис по сборник от Рилския манастир 2/25 от лист 60а до 63б. Текстът е без край в изданието му в Кирило–Методиевски студии, книга 9 и затова липсващата част е допълнена според руски препис на словото от сборник  ф. 304 I, № 1, намиращ се в РГБ (Руската държавна библиотека). Добавеният текстът е поставен е правоъгълни скоби […], той е от лист 89б до лист 90б.

Въꙁъбоуди д͠ше моа. хотещи възыскати себѣ добра. в семь жи(т)і еще соущи. нь не ꙁде обрещеши. нъ инде нѣгде. нъ аще добрѣ вьспрѣнеши ꙋмомъ. смотриши сего жи(т)ꙗ мимоходещагаго паче раꙁмꙋмѣши ꙁѣло много и ви(д)ши. л.60б‖ и себе добрѣ ꙋвѣси г(д)е еси.и как(о) прѣбываеши и что дѣеши или что грѣде(т) на те.а ты спиши въ нев(д)ѣни своемъ и въ грꙋбости велицѣи нъ въꙁ(д)ъхии своею мыслию нꙁ глꙋбины ср(д)чные. и распрострі крилѣ ꙋмитѣи. и поѣтаи истиннымъ ꙋмо(м). по всеи жиꙁни сеи. и виж(д)ъ како ѥ(с) дѣло ис пръва юности твоѥе. и св(о)а дѣла въꙁираи пръваа.