Вие сте тук

служебен миней

Синоними: 
всекидневен миней

Служби за св. Петка Търновска (Параскева Епиватска)

В южнославянска книжовна традиция биха могли да се определят няколко редакции на службата за преподобната светица:

 

1. Ранна (преводна) служба с канон за шести глас, с “дойерусалимска” по тип структура.

 

Заглавие (ориг): Кано(н). гла(с). ѕ͠. ірмо(с). Ꙗко по сохꙋ (sic!) ходівъ⁘

            (според изданието на Й. Иванов 1931: 424-431 по преписа в Драгановия миней)

Начало на първа песен, първи тропар:

Служба (ранна) за св. Димитър Солунски с Теофановия и с т.нар. “Методиев” канон

М(С)ЦА ТО(Г) ВЪ К͠Ѕ. пам(т) великаго трꙋса. и ст͠го мч͠нка Дьмитриа.

Служебен миней за октомври от 1096 г., (РГАДА, ф. 381, Син. тип. № 89, л. 100а –107а)

тро(п). гла(с). г͠.

Велика ѡбрѣте въ  бѣдахъ тебе помощьника

Селꙋнь ст͠рпче поганыꙗ побѣждающа ѧко и

Лꙋѥвꙋ раздрꙋши гърдыню и на сꙋдищю

ꙋкрѣпи Нестѣра. тако с͠тыи х͠а б͠а моли

даровати намъ велию милость.

Служби за св. Димитър Солунски в южнославянската книжнина

Във византийската книжнина са създадени и множество песнопения в чест на св. Димитър, слави и стихири от различни автори. Каноните, помествани в службата за светеца са многобройни. Най-разпространеният сред тях е канонът за четвърти глас, приписван на Теофан Начертани (ІХ в.). Освен тази творба архимандрит Сергий (1901, 2: 331) посочва още няколко канона, дело на Георги Скилица (ХІІ в.), на Исидор Монах (Мелод) и на други анонимни автори.