Вие сте тук

тълкувателно слово

Синоними: 
тълкувателна беседа
екзегетично слово
Препратка към термин: 
Автор: 
Мария Вапцарова

Нил Синайски

Светец, отшелник, автор на аскетически съчинения. Произхожда от знатно семейство. Роден е в Константинопол, където получава много добро образование и по-късно става префект на града. Слушател и ученик на Йоан Златоуст и е проповядвал в Антиохия. Женен е, с две деца. Поради нежелание да води светски живот в столицата на Византия се отправя на отшелническо странстване из Синайската пустиня със семейството си. Живял крайно асктетично и посветил дните си на молитви и писане на нравоучителни творби.

Максим Изповедник

Византийски подвижник и книжовник, борец за Православие. Роден  в семейството на константинополски аристократ. Получава отлично образование, включващо граматика, риторика и философия. Известно е, че служи като пръв секретар  при император Ираклий (575 - 11 февруари 641), днес поставяно под съмнение. Заради опитите на правителството да се наложи монотелитството, Максим се оттегля от Константинопол и се подстригва за монах. В началото живее в манастир в Мала Азия, но го напуска и него, за да се приеме участие в борбата с ереста.

Григорий Нисийски

Християнски богослов и философ, епископ на град Ниса. За живота му се знае малко, основната информация се добива от многобройните му произведения. Известно е, че е един от по-малките братя на Василий Велики и приятел на Григорий Богослов.

Слово за шестия ден от Шестоднев. Йоан Екзарх

СЛОВО ШЕСТААГО ДЬНЕ

Препис от ръкопис ГИМ № 213, Държавен исторически музей в Москва от 1263 г., XIII в., 205c-267a.

205c Ꙗкоже смрьдъ и нищь чловѣкъ и страньнъ пришьдъ иꙁ далече къ прѣво рамъ кънѧжю двороу и видѣвъ ѩ дивитъ сѧ. и пристѫпивъ къ вратомъ чюдитъ сѧ въпрашаѩ. и ѫтрь въшьдъ видитъ на обѣ странѣ храмꙑ стоѩщѧ. оу крашенꙑ камени ѥмь и дрѣвомь. испьсанꙑ. и прочеѥ въ дворьць въшьдъ и оуꙁьрѣвъ полатꙑ вꙑсокꙑ и црькъви иꙁдобренꙑ беꙁ года камениѥмь и дрѣвомь и  205d шаромь. иꙁѫтри же мраморомь и мѣдиѭ. сьребромь и ꙁлатомь. таче не вѣдꙑ чесомь приложити ихъ – небо ѥстъ видѣлъ на своѥи ꙁемли того. раꙁвѣ хꙑꙁъ сламьнъ и оубогъ. ти акꙑ погоубивъ си оумъ чюдитъ сѧ имъ тоу.