You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Meduna, Petr  [Clear All Filters]
2011
Derwich, M. (2011). Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy. In E. Doležalová & Meduna, P., Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu (pp. 101–110). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.