You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Doležalová, Eva  [Clear All Filters]
2011
Derwich, Marek. 2011. Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy. In , Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu, 101–110. (Co Můj Kostel Dnes Má, Nemůže Kníže Odníti : Věnováno Petru Sommerovi K Životnímu Jubileu). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.