You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Gil, D.  [Clear All Filters]
2014
Атанасова, Д.. 2014. Приспособяване на светостта (Martyrium S. Arethae et sociorum и неговите южнославянски контексти). In , Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych, vol. Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne, 9, 33-52. (Słowiańska Mozaika Kultur Wobec Historii (Nie)Tolerancji I Waśni Religijnych). Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda.