You are here

Biblio

Export 84 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is in honorem  [Clear All Filters]
2010
Matasović, Ranko. 2010. {In Memoriam: Dalibor Brozović. Journal of Slavic linguistics. (Journal Of Slavic Linguistics). 3–5.
2008
Младенова, Маргарита. 2008. Лешек Мошински. In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 69–72.
Станков, Ростислав. 2008. Пътят на учения. Рyмяна Павлова на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 116–121.
Йовчева, Мария. 2008. Разгадател на вековни тайнописни послания (Проф. Георги Попов на 65 години). Palaeobulgarica / Старобългаристика 32. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–115.
2005
Христова, Искра. 2005. Десет години без Петър Илчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика 29. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 107–110.
2004
Алексеев, Владимир & Екатерина Крушельницкая. 2004. Вячеслав Михайлович Загребин (31.10.1942–9.10.2004). Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 100–102.
2003
Томова, Елена. 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 101–104.
Грашева, Лиляна. 2003. Попов, Георги. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 212–215. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Найденова, Десислава. 2003. Руският медиевист Ярослав Николаевич Шчапов на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 100–106.
Хърков, Стефан. 2003. Четири десетилетия в служба на „звучащата теология“ .Опит за портрет на Елена Тончева. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 100–107.
2002
Паскалева, Костадинка. 2002. 70-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 121–122.
Даскалова, Ангелина. 2002. Боряна Велчева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 95–100.
Бърлиева, Славия. 2002. За Светлина Николова. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 89–95.
Велчева, Боряна. 2002. Кирил Костов на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 113–116.
Илиева, Татяна. 2002. Професор д-р Ангел Давидов на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 26. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 96–103.
2001
Дограмаджиева, Екатерина. 2001. In memoriam – Раля Михайловна Цейтлин. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–4.
Бояджиев, Андрей. 2001. Професор Имре Тот на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 25. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 117–120.
2000
Николова, Светлина. 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–6.
Милтенова, Анисава & Аделина Ангушева. 2000. Проф. Донка Петканова-Тотева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 104–109.
Петрова-Танева, Мая. 2000. Професор Франсис Томсън на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 116–123.
Мирчева, Елка. 2000. Раля Цейтлин на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 24. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 97–103.
1999
Иванова, Климентина. 1999. In memoriam [Дмитрий Сергеевич Лихачов]. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–5.
Пенкова, Бисерка. 1999. Школата „Елка Бакалова“. Palaeobulgarica / Старобългаристика 23. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 104–111.
1998
Мусакова, Елисавета. 1998. 65-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 105–110.
Михайлова-Крейчова, Елена. 1998. Професор Радослав Вечерка на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика 22. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 124–126.