You are here

Biblio

Export 186 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is библиографии  [Clear All Filters]
2009
Стаменов, Х.. (2009). Библиография на трудовете на Мария Георгиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34, 128–132.
Вучева, Е.. (2009). Библиография на трудовете на Мария Китова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34, 121–125.
Михайлова, И.. (2009). Съдържание на годишнина XXXIV (2009) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34, 166–171.
2008
Stamenov, C., & Zelezarova, R. \v. (2008). Selected Bibliography of Catherine V. Chvany. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 105–114.
Железарова, Р., & Стаменов, Х.. (2008). Библиография на трудовете на Бистра Алексиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 119–124.
Долапчиева, М.. (2008). Библиография на трудовете на Борис Парашкевов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 143–151.
Машалова, Е.. (2008). Библиография на трудовете на Владимир Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 88–139.
Железарова, Р.. (2008). Библиография на трудовете на Лиляна Грозданова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 234–243.
Железарова, Р.. (2008). Библиография на трудовете на Христо Стаменов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 158–163.
Михайлова, И.. (2008). Съдържание на годишнина ХХХІІІ (2008) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33, 177–180.
2005
Железарова, Р.. (2005). Съдържание на годишнина ХХХ (2005) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30, 160–164.
2004
Николова, Н.. (2004). Библиография на Кина Вачкова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 125–135.
Георгиева, Ц., Бояджиева, С., & Ангелиева, Ф.. (2004). Гръцкият език в България (1880–2000). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 129–157.
Железарова, Р.. (2004). Съдържание на годишнина ХХІХ (2004) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29, 181–186.
2003
Железарова, Р.. (2003). Съдържание на годишнина ХХVІІІ (2003) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28, 185–189.
2002
Петрова, К.. (2002). Библиография на Пенка Илиева-Балтова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 195–203.
Маровска, В.. (2002). Библиография на трудовете на Иван Куцаров. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 127–137.
Македонска, Е.. (2002). Библиография на трудовете на Янко Бъчваров. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 176–189.
Чаушев, А.. (2002). Кратка библиография на Николай Михов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 161–164.
Бояджиев, Ж.. (2002). Подбрана библиография по общо езикознание (ІІІ). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 209–215.
Бояджиев, Ж.. (2002). Подбрана библиография по общо езикознание (ІІІ). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 209–215.
Бояджиев, Ж.. (2002). Подбрана библиография по социолингвистика (ІІ). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 216–220.
Бояджиев, Ж.. (2002). Подбрана обща библиография по лингвистична историография. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 158–169.
Железарова, Р.. (2002). Съдържание на годишнина ХХVІІ (2002) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 221–226.
2001
Железарова, Р.. (2001). Библиография на Венче Попова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26, 140–148.