You are here

Biblio

Export 32 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is библиография  [Clear All Filters]
2004
Ганчева, Нели. 2004. Кирило-Методиевската библиография и нейните традиции в България. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98–106.
2003
Грашева, Лиляна. 2003. Попов, Георги. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 3, 212–215. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
1995
Стойкова, Ана & Георги Попов. 1995. Кнежа, Ищван. In , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 351–352. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
1988
Петкова, Светла. 1988. Българска фолклористична литература за 1987 година. Български фолклор 14. (Български Фолклор). 107–120.
1985
Петкова, Светла. 1985. Българска фолклористична литература за 1984 година. Български фолклор 11. (Български Фолклор). 136–150.