You are here

Biblio

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is канон  [Clear All Filters]
2002
Попов, Г.. (2002). Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. In Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров (pp. 15–24). София: Боян Пенев.
2 илюстрации