You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is св. Андрей  [Clear All Filters]
2002
Попов, Георги. 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. In , Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 15–24. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Боян Пенев.
2 илюстрации
1994
Попов, Георги. 1994. Следи от разпространението на Наумовия канон за св. апостол Андрей. Старобългарска литература 28-29. (Старобългарска Литература). 10–32.