You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Превод  [Clear All Filters]
2000
Димова, А.. (2000). Увод в теорията на превода (p. 122). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
1995
Върху материал от прозата на Петер Алтенберг, Артур Шницлер, Йозеф Рот и преводите им на български език