You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is теория  [Clear All Filters]
2000
Димова, А.. (2000). Увод в теорията на превода (p. 122). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.