You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Ищван Кнежа  [Clear All Filters]
1995
Стойкова, А., & Попов, Г.. (1995). Кнежа, Ищван. In Кирило-Методиевска енциклопедия (Vol. 2, pp. 351–352). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".