You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is стенописи  [Clear All Filters]
1995
Мавродинова, Л.. (1995). Стенната живопис в България до края на XIV век (p. 100 с., 34 л. ил). София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Резюме на френски език.