You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Славянски езици  [Clear All Filters]
1993
Пикио, Р.. (1993). Православното славянство и старобългарската културна традиция (p. 724). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
[Сб. изследвания] ; Прев. [от англ.] Алда-Джамбелука Коссова ; [С предг. от Георги Димов]