You are here

Biblio

Export 5 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Куйо Куев  [Clear All Filters]
1992
,. 1992. Допълнение към библиографията на проф. д-р Куйо Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 6–8.
Павлов, Иван. 1992. Куйо Марков Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика 16. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–5.
1990
Шверчек, Лидия. 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 7–15.
Шверчек, Лидия. 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 7–15.
,. 1990. Творчески юбилей на проф. д-р Куйо Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–6.