You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is диалози  [Clear All Filters]
1987
Сенека, Л. Аней. (1987). За спокойствието на духа. In А. Николова, Избрани диалози. София: Наука и изкуство.
1979
Платон, философ. (1979). Протагор. In Г. Михайлов, Диалози (Vol. 4). София: Наука и изкуство.