You are here

Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is антична история  [Clear All Filters]
1979
Тукидид, историк. (1979). История на Пелопонеската война. (М. Мирчев)Световно историческо наследство (p. 584). София: Наука и изкуство.