You are here

Biblio

Export 7388 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Journal Article
Начов, Н. 1892. Тиквешки ръкопис. СбНУНК 8. (Сбнунк). 389–418.
Начов, Н. 1994. Тиквешки ръкопис. СбНУНК 10. (Сбнунк). 69–195.
Младеновић, Александър. 1990. Термините славеносрпски и славеноболгарски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 228–230.
Алексова, Василка. 2002. Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 27. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 16–58.
Тъпкова-Заимова, Василка & Рая Заимова. 2003. Тервел – Тривелиус – Теоктист. Palaeobulgarica / Старобългаристика 27. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 92–98.
Васева, Иванка. 1978. Теорията на превода като наука. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 48–53.
Чолова, Цветана. 1987. Теоретични въпроси на физическата география в средновековната българска литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 46–59.
Чолова, Цветана. 1987. Теоретични въпроси на физическата география в средновековната българска литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика 11. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 46-59.
Николов, Спас. 1983. Теоретична конференция Състояние и проблеми на критиката на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 127–128.
Бенатова, Паулина. 1980. Теоретична конференция Проблеми на превода от български на чужди езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 125–126.
Димова, Екатерина. 1978. Теоретична конференция Преводът в служба на науката и техническия прогрес. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 83–84.
Морковкин, Валерий В, Ирина А Прохорова, Мария Леонидова & Венка Вучкова. 1983. Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 28–35.
Гадомский, Александр. 2005. Теолингвистика: история вопроса. Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского. Филология 18 (57). (Ученые Записки Таврического Национального Университета Им. В.и. Вернадского. Филология). 16–25. http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2005/uch_18_1fn/gadomskiy_3.pdf.
Степаненко, Валентина. 2012. Теолингвистика? – Да, теолингвистика!. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета 2. (Вестник Иркутского Государственного Лингвистического Университета). 221 – 226. http://www.islu.ru/files/rar/2012/vestnik_iglu_2yu_18_2012.pdf.
Степаненко, Валентина. 2011. Теолингвистика в современном религиозном дискурсе. Magister Dixit: Научно-педагогический журнал Восточной Сибири 3 (9). (Magister Dixit: Научно-Педагогический Журнал Восточной Сибири). http://md.islu.ru/node/181.
Постовалова, Валентина. 2012. Теолингвистика в современном гуманитарном познании: Истоки основные идеи и направления. Magister Dixit: Научно-педагогический журнал Восточной Сибири 4 (12). (Magister Dixit: Научно-Педагогический Журнал Восточной Сибири). http://md.islu.ru/node/539.
Панко, Тамила & Ирина Ошчипко. 1993. Теодозий Возний (1928–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 18. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 115.
Герджиков, Георги. 1983. Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия. Съпоставително езикознание(5). (Съпоставително Езикознание). 46-55.
Стоянова, Юлияна. 2003. Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 28. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 43–48.
Василев, Васил П. 1986. Темският ръкопис – български езиков паметник от 1764 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика 10. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 49–72.
Благоева, Диана. 1994. Темпорална валентност в полския и българския език.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 19. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–25.
Василева, Ирена. 1992. Темо-ремна структура и конекторен тип кохезия в английски и български научен текст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–12.