Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7354 резултата:
[ Автор(Desc)] Заглавие Тип Година
Филтри: Trifunovih1990 is   [Отмени всички филтри]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
,, авт . 2001. Моско Москов (1927–2001). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 145.
,, авт . 1991. В памет на професор Светомир Иванчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 104–105.
,, авт . 1995. Божидар Райков. Palaeobulgarica / Старобългаристика 19. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–4.
,, авт . 1991. Pseudo-Dionysios the Areopagite. The Oxford Dictionary of Byzantium. Том 1. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
,, И. Фрейсхов & В. Старикова, авт-ри . 2006. Господи воззвах. В , Православная энциклопедия, vol. 12, 168-171. (Православная Энциклопедия). Москва.
,, авт . 1996. Андрей Данчев (1933–1996). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 21. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 132.
,, авт . 1896. Patrologia Graeca. . Том 104.
,, авт . 1980. Библиография на трудовете на акад. Емил Георгиев (1970–1979). Palaeobulgarica / Старобългаристика 4. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 8–19.
,, авт . 2001. Руска Гандева (1911–2001). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 26. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 171.
,, авт . 1860. Patrologia Graeca. . Том 103.
,, авт . 1991. Светомир Иванчев (10.11.1920–5.11.1991). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5.
,, авт . 1998. Галина Александрова Тагамлицка (1916–1998). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 32. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 243.
,, авт . 1991. Calendar, church. В , The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1, 366. (The Oxford Dictionary Of Byzantium).
,, авт . 1982. Академик Емил Иванов Георгиев (1910–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–5.
,, авт . Clavis Patrum Graecorum. . Том 3.
,, авт . 1860. Patrologia Graeca. . Том 102.
,, авт . 1990. Творчески юбилей на проф. д-р Куйо Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика 14. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–6.
,, авт . 2007. Интерполация. В , Римско право. Речник на основните термини, 111-112. (Римско Право. Речник На Основните Термини).
Редактиране или Премахване на вашите филтри и опитайте отново.