Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Русек, Йежи  [Отмени всички филтри]
1986
Русек, Й.. (1986). Професор Франчишек Славски на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, 3–7.
1983
Русек, Й.. (1983). Из историята на предложните конструкции със значение ‘praeter’ в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 45–50.
Русек, Й.. (1983). Из старобългарската лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7, 34–51.
1981
Русек, Й.. (1981). За езика на Битолския триод. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5, 72–78.
1978
Русек, Й.. (1978). За българския превод на „Повест за Акир Премъдри”. В Славистични проучвания. Сборник с материали. ВТУ „Кирил и Методий” ( 115-134). София.