Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Божилов, Иван  [Отмени всички филтри]
1999
Божилов, И., & Гюзелев, В.. (1999). История на България в три тома (Том 1. История на средновековна България : VII-XIV в., с. 704). София: Анубис.
1986
Божилов, И.. (1986). In memoriam Иван Дуйчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, 103–106.
1984
Божилов, И.. (1984). Един осмогласник от времето на цар Иван Александър (НБКМ 180 [313]). В Сборник в памет на проф. Станчо Ваклинов ( 60-65). София.
1983
Божилов, И.. (1983). Стара българска литература. Исторически съчинения (Том 3, с. 397).
Божилов, И.. (1983). Стара българска литература. Т. 3. Исторически съчинения.. Стара българска литература. (Том 1-5). София.
1973
Божилов, И.. (1973). Надписът на жупан Димитър от 943 г. Теории и факти. Известия на Окръжния исторически музей и Българското историческо дружество [Толбухин], 1, 37-58.