Вие сте тук

Библиография

Експортирай 15 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Гюзелев, Васил  [Отмени всички филтри]
2002
Попов, Г.. (2002). Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. В В. Гюзелев & Милтенова, А., Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications ( 397–406). София: Гутенберг.
Йовчева, М.. (2002). Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. В В. Гюзелев & Милтенова, А., Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване ( 382–393). София: Гутенберг.
1996
Гюзелев, В.. (1996). Българкската версия на Апокалипсиса - "Тайната книга" на богомилите или Йоановото евангелие. В Апокалипсисът на св. Йоан Богослов в стенописите, иконите и миниатюрите от християнските храмове ( 14-18).
Гюзелев, В.. (1996). Българската версия на Апокалипсиса - "Тайната книга" на богомилите или Йоановото евангелие. Апокалипсисът на св. Йоан Богослов в стенописите, иконите и миниатюрите от християнските храмове, 14-18.