Вие сте тук

Библиография

Експортирай 18 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Тишева, Йовка  [Отмени всички филтри]
2001
Тишева, Йовка. 2001. Професор Петър Пашов. Българска реч 7. (Българска Реч). 7–8.
2000
Тишева, Йовка. 2000. За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 25. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–15.
1997
Тишева, Йовка. 1997. За един динамичен синтактичен модел. Българска реч 3. (Българска Реч). 27–29.
1996
Тишева, Йовка. 1996. Полезен труд по синтаксис на българския език. Българска реч 2. (Българска Реч). 33-35.
Отзив за: Стефан Брезински. Кратък български синтаксис. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 1995.
Тишева, Йовка. 1996. Рогер Гилин (Упсала, Швеция). Българска реч 2. (Българска Реч). 36–38.
1992
Тишева, Йовка. 1992. Библиография на трудовете на Стефан Брезински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 104–117.