Вие сте тук

Библиография

Експортирай 18 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Тишева, Йовка  [Отмени всички филтри]
2000
Тишева, Й.. (2000). За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25, 5–15.
1996
Отзив за: Стефан Брезински. Кратък български синтаксис. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 1995.
Тишева, Й.. (1996). Рогер Гилин (Упсала, Швеция). Българска реч, 2, 36–38.
1992
Тишева, Й.. (1992). Библиография на трудовете на Стефан Брезински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 104–117.