Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Миклас, Хайнц  [Отмени всички филтри]
2014
Миклас, Хайнц, авт . 2014. Синайский глаголический псалтырь Димитрия. Старобългарска литература 49-50. (Старобългарска Литература). 11-27.
2008
Томова, Елена, авт . 2008. Болгарский святой Иоанн Рыльский: (Культ и агиография). В , Слово: Към изграждане на дигитална библиотека на южнослав. ръкописи: (Доклады от междунар. конф. 21-26 февр. 2008 г., София), 135−165. (Слово: Към Изграждане На Дигитална Библиотека На Южнослав. Ръкописи: (Доклады От Междунар. Конф. 21-26 Февр. 2008 Г., София). София.
2006
Тасева, Л, М Йовчева & Хайнц Миклас, авт-ри . 2006. Берлински сборник. София - Виена: Кирилометодиевски научен център – БАН, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
1993
Миклас, Хайнц, авт . 1993. От Преславския събор до Преславската школа. Въпроси на графематиката. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–12.