Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Ботева, Силвия  [Отмени всички филтри]
1992
Ботева, Силвия, авт . 1992. За характера на категорията залог във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 18–24.
1989
Ботева, Силвия, авт . 1989. Отново за употребата на условните форми в съвременния френски и български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 14. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 97–101.
1986
Ботева, Силвия, авт . 1986. Наблюдения върху някои значения на българското бъдеще време и функционално-преводните им еквиваленти във френския език.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 22–32.
1985
Ботева, Силвия, авт . 1985. Някои наблюдения върху българските функционално-преводни еквиваленти на френското хипотетично бъдеще време (conditionnel).. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 16–23.
1984
Ботева, Силвия, авт . 1984. Международен симпозиум по съпоставително езико- знание във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 9. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 119–120.