Вие сте тук

Библиография

Експортирай 11 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Банков, Димитър  [Отмени всички филтри]
1992
Банков, Д., & Веселинов, Д.. (1992). Обратното транскодиране като словообразувателен модел в българския младежки сленг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 36–41.
1991
Банков, Д., & Веселинов, Д.. (1991). Опит за семантичен анализ на някои жаргонни думи от играта на топчета. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 36–40.
Банков, Д., & Веселинов, Д.. (1991). Отношението между френското арго и българския сленг като лексикографски проблем. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 30– 35.
1988
Банков, Д.. (1988). Цикъл от лекции на Пол Зюмтор. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 133.
1987
Банков, Д.. (1987). Втора национална младежка школа в Приморско. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 126–127.
Банков, Д.. (1987). Международен летен курс в Дижон. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 122–123.
Банков, Д.. (1987). Национална научно-практическа конференция в Пловдив на преподавателите по чужд език във висшите учебни заведения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 123.
Банков, Д.. (1987). Преглед на превода за 1986 година в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 95.
1986
Банков, Д.. (1986). Конференция, посветена на Тринадесетия конгрес на БКП и на Първия конгрес на българската наука. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11, 121–122.
Банков, Д.. (1986). Сесия, посветена на 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11, 122–123.
1983
Банков, Д.. (1983). Мнение за теоретичната конференция Състояние и проблеми на критиката на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 129.