Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Джамбазов, Петър  [Отмени всички филтри]
1991
Джамбазов, Петър, авт . 1991. Обратна топонимична деривация в руския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 11–19.
1990
Джамбазов, Петър, авт . 1990. Руски сложни прилагателни имена със съчинителни отношения, образувани от имена на български географски обекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 20–26.
1986
Джамбазов, Петър, авт . 1986. Деривационно преоформяне на имена на български реки в руските документи от Освободителната война чрез метонимична редеривация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 11. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 15–22.
1979
Джамбазов, Петър & Иван Чобанов, авт-ри . 1979. Актуални проблеми за сравнително изучаване на българския и руския език, отразени в първата книга, издадена на руски език в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 60–69.
Джамбазов, Петър, авт . 1979. Външна и вътрешна деривационна мотивация (според наблюдения върху българския и руския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 3–11.