Вие сте тук

Библиография

Експортирай 13 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Иванчев, Светомир  [Отмени всички филтри]
1991
Иванчев, Светомир, авт . 1991. Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–9.
Иванчев, Светомир, авт . 1991. Юрий С. Маслов (1914–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 16. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 126–128.
1990
Иванчев, Светомир, авт . 1990. Ян Петър (1931–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 115–116.
1983
Иванчев, Светомир, авт . 1983. По повод на статията „Една типологична особеност на българския и унгарския език“ от Александър Александров. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 47–53.
1982
Иванчев, Светомир, авт . 1982. Към въпроса за съчетанията РЪ/РЬ, ЛЪ/ЛЬ в старобългарските текстове. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 103–107.
1981
Иванчев, Светомир, авт . 1981. Класически и екзотичен, българският език – по-стар от българската държава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–9.
Иванчев, Светомир, авт . 1981. Развоят на *tj, *dj в шт и жд и етногенетичният процес на Балканите. Palaeobulgarica / Старобългаристика 5. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 27–47.
1980
Иванчев, Светомир, авт . 1980. Някои аспекти на синтактичната характеристика на българския език при съпоставката му с полския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 38–42.
1979
Иванчев, Светомир, авт . 1979. Иван Леков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 114–116.
Иванчев, Светомир, авт . 1979. Най-обща съпоставка на основната (безпрефиксална) глаголна лексика в българския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 50–59.
1978
Иванчев, Светомир, авт . 1978. Бохуслав Хавранек (30 януари 1893 – 2 март 1978). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 3. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 92–94.