Вие сте тук

Библиография

Експортирай 13 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Иванчев, Светомир  [Отмени всички филтри]
1991
Иванчев, С.. (1991). Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 5–9.
Иванчев, С.. (1991). Юрий С. Маслов (1914–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16, 126–128.
1990
Иванчев, С.. (1990). Ян Петър (1931–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 115–116.
1981
Иванчев, С.. (1981). Класически и екзотичен, българският език – по-стар от българската държава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 5–9.
1980
Иванчев, С.. (1980). Някои аспекти на синтактичната характеристика на българския език при съпоставката му с полския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 38–42.
1979
Иванчев, С.. (1979). Иван Леков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 114–116.
Иванчев, С.. (1979). Най-обща съпоставка на основната (безпрефиксална) глаголна лексика в българския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 50–59.
1978
Иванчев, С.. (1978). Бохуслав Хавранек (30 януари 1893 – 2 март 1978). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 92–94.