Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Рибарова, Зденка  [Отмени всички филтри]
2006
Рибарова, Зденка & Р Угринова-Скаловска, авт-ри . 2006. Речник на црковнословенскиот jазик од македонска редакциjа. (ред-ри)Л. Макаријоска & Рибарова, З. . Том I (Вовед, А–Б). Скопjе: Институт за македонски jазик “Крсте Мисирков”, Одделение за историjа на македоскиот jазик.
1991
Рибарова, Зденка, авт . 1991. Преводната литература со библиска содржина во македонската книжевност. В , Средновековна македонска книжевност, 79–131. (Средновековна Македонска Книжевност). Скопje: Македонска книга.
1988
Угринова-Скаловска, Радмила & Зденка Рибарова, авт-ри . 1988. Радомирово евангелие. Стари текстови. (Стари Текстови). Скопje: Институт за македонски јазик.