Вие сте тук

Библиография

Експортирай 1 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Макаријоска, Л.  [Отмени всички филтри]
2006
Рибарова, Зденка & Р Угринова-Скаловска, авт-ри . 2006. Речник на црковнословенскиот jазик од македонска редакциjа. (ред-ри)Л. Макаријоска & Рибарова, З. . Том I (Вовед, А–Б). Скопjе: Институт за македонски jазик “Крсте Мисирков”, Одделение за историjа на македоскиот jазик.