Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Михов, Николай  [Отмени всички филтри]
1990
Михов, Николай, авт . 1990. Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 218–222.
1989
Михов, Николай, авт . 1989. Семантично-синтактична характеристика на френските подчинени темпорални изречения с футурална съотнесеност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics ХІV. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 108–115.
1988
Михов, Николай, авт . 1988. Летен езиков курс в Париж. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 127.
1987
Михов, Николай, авт . 1987. Дезактуализиращата същност на плусквамперфекта във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 9–19.
1983
Михов, Николай, авт . 1983. Бъдеще предварително време като елемент от темпоралната система на френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 35–51.
Михов, Николай, авт . 1983. Обобщително-актуализиращата същност на перфекта във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 33–41.
1980
Михов, Николай, авт . 1980. Съществителните със суфикс -ция в българския език.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics V. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 20–29.
1979
Михов, Николай, авт . 1979. Българското модално минало несвършено време и неговите функционални еквиваленти във френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 30–41.
1977
Михов, Николай, авт . 1977. Граматическата категория „време“ във френски и български език {(La catégorie grammaticale de temps en fran{\c c}ais et en bulgare)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics ІІ. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 104–143.