Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Михов, Николай  [Отмени всички филтри]
1990
Михов, Н.. (1990). Функционални еквиваленти на българското сегашно време при превода му на френски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 218–222.
1989
Михов, Н.. (1989). Семантично-синтактична характеристика на френските подчинени темпорални изречения с футурална съотнесеност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХІV, 108–115.
1988
Михов, Н.. (1988). Летен езиков курс в Париж. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 127.
1987
Михов, Н.. (1987). Дезактуализиращата същност на плусквамперфекта във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 9–19.
1983
Михов, Н.. (1983). Бъдеще предварително време като елемент от темпоралната система на френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 35–51.
Михов, Н.. (1983). Обобщително-актуализиращата същност на перфекта във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 33–41.
1980
Михов, Н.. (1980). Съществителните със суфикс -ция в българския език.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, V, 20–29.
1979
Михов, Н.. (1979). Българското модално минало несвършено време и неговите функционални еквиваленти във френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 30–41.
1977
Михов, Н.. (1977). Граматическата категория „време“ във френски и български език {(La catégorie grammaticale de temps en fran{\c c}ais et en bulgare)}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ІІ, 104–143.