Вие сте тук

Библиография

Експортирай 9 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Младенова, Олга  [Отмени всички филтри]
1989
Младенова, О.. (1989). Βουργαροχωρια. Из словното богатство на неописван български диалект в Северна Гърция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 40–56.
1987
Младенова, О.. (1987). Български лексикални заемки чрез арумънско посредничество в новогръцкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 19–26.
Младенова, О.. (1987). Владимир Георгиев (1908–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12, 124.
1985
Младенова, О.. (1985). Златна докторска диплома на Виенския университет за акад. Владимир Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10, 128.
1981
Алексова, В., & Младенова, О.. (1981). Българо-румънски езикови отношения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 161–180.
Младенова, О.. (1981). Втори българо-румънски симпозиум. Секция лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 137–139.
1980
Алексова, В., & Младенова, О.. (1980). Семинар по славянска Палеография и дипломатика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 94–95.
1979
Младенова, О.. (1979). Една структурно-граматична успоредица в българския и румънския език {(тип нов-новеничък, nou-nou{\c t})}. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 35–37.
Младенова, О.. (1979). Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 7–11.