Вие сте тук

Библиография

Експортирай 14 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Алексова, Василка  [Отмени всички филтри]
2002
Алексова, Василка, авт . 2002. Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 27. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 16–58.
2000
Алексова, Василка, авт . 2000. За проф. Максим Младенов – с тъга и благодарност. Българска реч 6. (Българска Реч). 45–47.
Алексова, Василка, авт . 2000. Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 25. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 33–61.
1992
Алексова, Василка, авт . 1992. Етимологични дублети в румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 21–30.
Алексова, Василка, авт . 1992. Критерии за установяване на българските книжовни елементи в румънската лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 17. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 22–31.
1990
Алексова, Василка, авт . 1990. Библиография на трудовете на Максим Сл. Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 15. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 91–104.
1988
Алексова, Василка, авт . 1988. Борис Казаку (1919–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 128.
1982
Алексова, Василка, авт . 1982. По въпроса за наименованието на езика на славяно-румънската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–113.
1981
Алексова, Василка & Олга Младенова, авт-ри . 1981. Българо-румънски езикови отношения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 6. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 161–180.
1980
Алексова, Василка & Олга Младенова, авт-ри . 1980. Семинар по славянска Палеография и дипломатика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 5. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 94–95.
1979
Алексова, Василка, авт . 1979. Наблюдения върху употребата на определителния член в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 4. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 12–17.