Вие сте тук

Библиография

Експортирай 14 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Алексова, Василка  [Отмени всички филтри]
2002
Алексова, В.. (2002). Термини за ‘встъпвам в брак’ в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27, 16–58.
1992
Алексова, В.. (1992). Етимологични дублети в румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 21–30.
Алексова, В.. (1992). Критерии за установяване на българските книжовни елементи в румънската лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17, 22–31.
1990
Алексова, В.. (1990). Библиография на трудовете на Максим Сл. Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15, 91–104.
1988
Алексова, В.. (1988). Борис Казаку (1919–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13, 128.
1981
Алексова, В., & Младенова, О.. (1981). Българо-румънски езикови отношения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6, 161–180.
1980
Алексова, В., & Младенова, О.. (1980). Семинар по славянска Палеография и дипломатика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 94–95.
1979
Алексова, В.. (1979). Наблюдения върху употребата на определителния член в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 12–17.