Вие сте тук

Библиография

Експортирай 7 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Мишева, Анастасия  [Отмени всички филтри]
1989
Мишева, А., & Григорова, Е.. (1989). Библиография на научните трудове на Руска Симеонова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14, 110–111.
1985
Мишева, А.. (1985). Конференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, Х, 123–124.
1982
Мишева, А.. (1982). Акцентно-ритмичните единици в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 3–10.
Мишева, А.. (1982). Библиография на трудовете на д-р Димитър Стоев Тилков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7, 189–195.
1978
Тилков, Д., & Мишева, А.. (1978). Вътрешноприсъщи характеристики на гласните. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 3–10.
Мишева, А.. (1978). Сегментация на речевия поток. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 12–20.