Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Тилков, Димитър  [Отмени всички филтри]
2013
Тилков, Д., & Бояджиев, Т.. (2013). Българска фонетика (5th изд). София: Софийски университет.
1978
Тилков, Д., & Мишева, А.. (1978). Вътрешноприсъщи характеристики на гласните. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 3–10.
1977
Тилков, Д.. (1977). Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2, 237–239.