Вие сте тук

Библиография

Експортирай 3 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Стамболиева, Мария  [Отмени всички филтри]
1988
Стамболиева, Мария, авт . 1988. За опозицията моноцентричност/бицентричност в английско-българските междуезикови трансформации to be → имам и to have → съм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 5–10.
1987
Стамболиева, Мария, авт . 1987. За един модел на българо-английската асиметрия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 17–22.
1985
Стамболиева, Мария, авт . 1985. За някои безлични конструкции в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 10. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 12–17.