Вие сте тук

Библиография

Експортирай 12 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Ангелов, Димитър  [Отмени всички филтри]
1988
Ангелов, Димитър, авт . 1988. Нов труд върху живота и делото на Марин Дринов. Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 120–123.
Ангелов, Димитър, авт . 1988. По повод шестдесетгодишнината от рождението на проф. Петър Тивчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика 12. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 126–127.
1985
Ангелов, Димитър, авт . 1985. Богомил. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 208–209. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Ангелов, Димитър, авт . 1985. Богомилска книжнина. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 209–212. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Ангелов, Димитър, авт . 1985. Богомилство. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 212–216. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: БАН.
Ангелов, Димитър, авт . 1985. Славянският свят през ІХ–Х в. и делото на Кирил и Методий в книжовната традиция. Palaeobulgarica / Старобългаристика 9(2). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–28.
1969
Ангелов, Боню Ст, авт . 1969. Климент Охридски – автор на общи служби. В , Константин – Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100 – годишнината от смъртта му, 237–259. (Константин – Кирил Философ. Юбилеен Сборник По Случай 1100 – Годишнината От Смъртта Му). София: БАН.