Вие сте тук

Библиография

Експортирай 29 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Боню Ст Ангелов  [Отмени всички филтри]
1995
Ангелов, Б. Ст. (1995). Кирил и Методий в славянските печатни книги от XV – XVII в. В П. Динеков, Кирило-Методиевска енциклопедия (Том 2, 283–286). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
1978
Ангелов, Б. Ст. (1978). Климент Охридски – автор на общи служби. В Из старата българска, руска и сръбска литература (Том 3). София: БАН.
1973
Ангелов, Б. Ст, & Кодов, Х.. (1973). Климент Охридски. Събрани съчинения (Том 3. Пространни жития на Кирил и Методий). София: БАН.
1969
Ангелов, Б. Ст. (1969). Климент Охридски – автор на общи служби. В Б. Ст Ангелов, Ангелов, Д., Динеков, П., Куев, К., & Мирчев, К., Константин – Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100 – годишнината от смъртта му ( 237–259). София: БАН.
Ангелов, Б. Ст. (1969). Климент Охридски – автор на общи служби. В Б. Ст Ангелов, Ангелов, Д., Динеков, П., Куев, К., & Мирчев, К., Константин – Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100 – годишнината от смъртта му ( 237–259). София: БАН.
1958
Ангелов, Б. Ст. (1958). Сказание за дванадесетте съня на цар Шахаиши. В Из старата българска, руска и сръбска литература (Том 1, 145–151). София: БАН.