Вие сте тук

Библиография

Експортирай 31 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор is Боню Ст Ангелов  [Отмени всички филтри]
1995
Ангелов, Боню Ст, авт . 1995. Кирил и Методий в славянските печатни книги от XV – XVII в. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 2, 283–286. (Кирило-Методиевска Енциклопедия). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
1985
Ангелов, Боню Ст & Климентина Иванова, авт-ри . 1985. Вести за Кирил и Методий в български, сръбски и източнославянски ръкописи. В , Кирило-Методиевска енциклопедия, vol. 1, 371–376. (Кирило-Методиевска Енциклопедия).
1984
Ангелов, Боню Ст, авт . 1984. За едно неиздирено съчинение на Йоан Екзарх. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8(1). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 115–117.
Ангелов, Боню Ст, авт . 1984. Йоан Екзарх – преводач на Тълковно евангелие. Език и литература(1). (Език И Литература). 64–67.
Ангелов, Боню Ст, авт . 1984. Летописни съчинения в старобългарската литература. Старобългарска литература 15. (Старобългарска Литература). 60-73.
1983
Ангелов, Боню Ст, авт . 1983. Летописни съчинения в старобългарската литература. Старобългарска литература 13. (Старобългарска Литература).
Ангелов, Боню Ст, авт . 1983. Летописни съчинения в старобългарската литература.. Старобългарска литература 14. (Старобългарска Литература). 65-85.
1982
Ангелов, Боню Ст, авт . 1982. Паисий Хилендарски и идеята за славянско единство. Palaeobulgarica / Старобългаристика 6. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 184–187.
1980
Ангелов, Боню Ст, авт . 1980. Кирил и Методий в старата руска литература (ХІ–ХІV в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика 4(4). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 8–18.
1978
Ангелов, Боню Ст, авт . 1978. Климент Охридски – автор на общи служби. В , Из старата българска, руска и сръбска литература, vol. 3. (Из Старата Българска, Руска И Сръбска Литература). София: БАН.
Ангелов, Боню Ст, авт . 1978. Сказание за железния кръст. В , Из старата българска, руска и сръбска литература, vol. 3, 61-98. (Из Старата Българска, Руска И Сръбска Литература).
1977
Ангелов, Боню Ст, авт . 1977. Георги Скилица – неизвестни преписи на житието за Иван Рилски. В , Из историята на старобългарската и възрожденската литература, 56−60. (Из Историята На Старобългарската И Възрожденската Литература).
1973
Ангелов, Боню Ст & Христо Кодов, авт-ри . 1973. Климент Охридски. Събрани съчинения. . Том 3. Пространни жития на Кирил и Методий. София: БАН.
1969
Ангелов, Боню Ст, авт . 1969. Климент Охридски – автор на общи служби. В , Константин – Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100 – годишнината от смъртта му, 237–259. (Константин – Кирил Философ. Юбилеен Сборник По Случай 1100 – Годишнината От Смъртта Му). София: БАН.
Ангелов, Боню Ст, авт . 1969. Климент Охридски – автор на общи служби. В , Константин – Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100 – годишнината от смъртта му, 237–259. (Константин – Кирил Философ. Юбилеен Сборник По Случай 1100 – Годишнината От Смъртта Му). София: БАН.
1968
Ангелов, Боню Ст, авт . 1968. Нови вести за книжовното дело на Георги Скилица. Литературна мисъл 12(2). (Литературна Мисъл). 113−118.
1967
Ангелов, Боню Ст, авт . 1967. За поетическите фигури. В , Из старата българска, руска и сръбска литература, vol. Кн. 2, 89-105. (Из Старата Българска, Руска И Сръбска Литература). София.
Ангелов, Боню Ст, авт . 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. В , Из старата българска, руска и сръбска литература, vol. 2, 24–35. (Из Старата Българска, Руска И Сръбска Литература).