Вие сте тук

Библиография

Експортирай 4 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Попова, Антоанета  [Отмени всички филтри]
1988
Попова, Антоанета, авт . 1988. Някои характеристики на глагола в българския и гръцкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 13. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 23–26.
1987
Попова, Антоанета, авт . 1987. По повод на българо-гръцките езикови прилики.. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 12. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 23–26.
1983
Попова, Антоанета, авт . 1983. Безглаголна предикация в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics 8. (Съпоставително Езикознание / Сопоставительное Языкознание / Contrastive Linguistics). 31–33.
Попова, Антоанета, авт . 1983. За аналитизма. Някои особености на старобългарския предикат. Palaeobulgarica / Старобългаристика 7. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 92–97.