Вие сте тук

Библиография

Експортирай 5 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Ничева, Кети  [Отмени всички филтри]
1987
Ничева, К.. (1987). Българска фразеология (с. 245). София: Наука и изкуство.
Ничева, К.. (1987). Наблюдения в областта на българската паралингвистика. В Сборник с доклади от Втори международен конгрес по българистика, София, 23 май – 3 юни 1986 г. (Том 3. Съвременен български език, 305 – 316). Софи: БАН.
1983
Ничева, К.. (1983). Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8, 26–34.
1978
Ничева, К.. (1978). Към въпроса за семантичното моделиране на фразеологизмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 14–23.