Вие сте тук

Библиография

Експортирай 6 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Симеонова, Руска  [Отмени всички филтри]
1986
Симеонова, Р.. (1986). Конференция по проблеми на съпоставителното езикознание във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11, 121–122.
1980
Симеонова, Р.. (1980). Българо-немска вокална интерференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5, 14–17.
1979
Симеонова, Р.. (1979). За дефиницията и съдържанието на понятието „артикулационна база“ на даден език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4, 15–19.
1978
Симеонова, Р.. (1978). За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част II). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 15–35.
Симеонова, Р.. (1978). За акустичния и фонологичния статус на немския гласен звук [ə] и неговите български съответствия (част I). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 11–27.
Симеонова, Р.. (1978). Пети конгрес на Международното дружество на преподавателите по немски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3, 93.