Вие сте тук

Библиография

Експортирай 8 резултата:
Автор Заглавие Тип [ Година(Asc)]
Филтри: Автор е Георгиев, Владимир И.  [Отмени всички филтри]
1979
Илчев, П.. (1979). Текстова структура на Синайския псалтир. В В. И. Георгиев, Изследвания върху историята и диалектите на българския език : Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев ( 200–205). София: БАН.
1960
Заимов, Й.. (1960). Къде е писано Добрейшовото евангелие. В В. И. Георгиев, Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски ( 415–419). София: БАН.
1945
Георгиев, В. И.. (1945). Предгръцко езикознание (Том 2). София: Софийски университет.
1941
Георгиев, В. И.. (1941). Предгръцко езикознание (Том 1). София: Софийски университет.
1932
Георгиев, В. И.. (1932). Индоевропейските гутурали. Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. София: Софийски университет.